Misioni ynë është që të  shërbejmë si një sistem mbështetjeje dhe një instrument mësimi për të rinjtë, duke realizuar hap pas hapi formimin e tyre dhe duke u siguruar atyre ndihmën e nevojshme për konsolidimin e tyre individual por gjithashtu në jetën e tyre të përditshme si pjesë esenciale e shoqërisë.

Vizioni ynë është arritja e krijimit të mundësive të barabarta, duke bërë më të mirën këtu ku jemi me atë që kemi.