Një seminar i zhvilluar në Korrik 2018 me qëllim njohjen  e prejardhjes së 9 shteteve të ndryshme. Histori të ndryshme që bashkohen nga një mission  vetëm: parandalimi i radikalizimit për të sjellë së bashku njerëzit. Një proces i të mësuarit së bashku përmes të dëgjuarit dhë të përqafimit të origjinës sonë nëpërmjet përpjekjes për të qenë më të mirë dhe për të kontribuar në historinë positive të çdo shteti.

Me pjesëmarrës nga:

Shqipëria

Italia

Greqia

Serbia

Qipro

Irlanda Veriore

Turqia

Spanja

Gjermania