Nëpërmjet punës sonë, ne mbështesim dhe inkurajojmë përmirësimin dhe ndryshimin e shumë efekteve negative të shoqërisë sonë, duke përmirësuar mundësitë për zhvillimin e të rinjve dhe duke ndikuar pozitivisht në punën me komunitetin. Nëpërmjet bashkëpunimit me partnerët tanë, ne mbështesim jetën e një numri të konsiderueshëm të grave dhe vajzave, duke ndikuar thellësisht fuqizimin e grave, pa marrë parasysh kushtet sociale, ekonomike dhe familjare. Na mbështesni me ndihmën tuaj PЁR TЁ NDRYSHUAR më shumë realitete …