E-mail: info@ambasadoretepaqes.al

Numri i telefonit:

+35521522632

Nëse keni nevojë për psikologen falë projektit "Pas termetit ecim së bashku për t'i dhënë shpresës krahë, mund të na kontaktoni për një konsultë psikologjike.