Tё ftojmë të marrёsh pjesë në iniciativat tona javore dhe mujore, takime të ndryshme rinore, vullnetariat, punë në komunitet, veprime të vogla, por me rëndësi të madhe për jetën e gjithsecilit, përvoja të reja pasuruese, mundësi të reja, kauza të reja … Bashkohu me ne, për të lëvizur drejt një të ardhmeje më të mirë për të gjithë …